Stipendium

Det finns möjlighet för de som behöver det att söka stipendium för träningsavgift, turneringar och resor med klubben.

Minst 25% måste betalas i egen avgift. Stipendieansökan ska ske i samband med anmälan.

Stipendieansökan

Inskickad ansökan behandlas snarast möjligt. Ni kommer bli fakturerade för egenavgiften. Observera att om ansökan avslås så förväntas den sökande även betala stipendie beloppet, samt om aktiviteten inte blir av så ska eventuellt utbetalt stipendie återbetalas. OBS! Stipendieansökan är inte lika med anmälan till respektive turnering/läger. Detta sker separat.

Spelaren

(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)

Beskriv vad det är du söker för aktivitet.

(obligatoriskt)
(obligatoriskt)

25% av total avgift/kostnad måste vara egen insats.