Stipendium

Det finns möjlighet för de som behöver det att söka stipendium för träningsavgift, turneringar och resor med klubben.

Minst 25% måste betalas i egen avgift.
Stipendieansökan måste ske innan betalning och registrering sker. När beslut fattas om stipendie eller inte så erhåller ni en stipendiekod att använda när registrering och betalning sker.

Stipendieansökan

Inskickad ansökan behandlas snarast möjligt.

Vid positivt besked så får ni en stipendiekod att använda vid betalning och registrering.

Observera att om ansökan avslås så förväntas den sökande även betala stipendie beloppet, samt om aktiviteten inte blir av så ska eventuellt utbetalt stipendie återbetalas.

OBS! Stipendieansökan är inte lika med anmälan till respektive turnering/läger. Detta sker separat.

Spelaren

Beskriv vad det är du söker för aktivitet.

25% av total avgift/kostnad måste vara egen insats.