Pga ökat slentrian-häng på kansliet samt ny lokal så finns det nu en uppdaterad ”code of conduct” för kansliet.

Gamla kanslilokalen kommer inom kort bli klar, där kommer finnas bl.a fåtöljer och skrivbord där man kan hänga eller ha mindre möten, lokalen går inte att boka.