Jag önskar alla ledare i Central Basket en fin jul och ett sprakande nyår. Och jag tar mig friheten att tala för hela styrelsen. Central Basket blir aldrig bättre än sina medlemmar. Och du som ledare är förutsättningen för att vi ska fortsätta att utbilda och locka fler att bli duktiga basketspelare och så småningom nya ledare. Vi är alla en del av hjulet som blir större för varje år. 

Det är sannerligen en anmärkningsvärd bedrift att vi tillsammans utvecklat vår klubb så att vi 2018 är tionde största idrottsklubb i Stockholms Stad! Det är tack vare Dig!

Det är ibland ett otacksamt och besvärligt uppdrag att vara ledare och därför vill jag påminna var och en av er att Du Gör Skillnad! Ibland är det lättare, ibland svårare men tillsammans är vi starka. Vi har alla olika roller i Central och vi ska alla vara stolta för vårt bidrag. 
Ladda om under julen och se framåt mot ett spännande 2019 med ett…..Banana Huj😊

🍌🎅Svante

PS! Jag vill också be dig som är ledare att försöka närvara på Centrals strategikonferens 25-27/1 på Rosengatan. Där har vi möjlighet att prata om vad vi tycker är viktigt i vår förening, hur resurser ska fördelas och vad vi tror kan bli bättre. En viktig möjlighet för oss att påverka och utveckla. 

Anmälan: Senast den 11 januari på följande länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nKgMHSltbUWcePoiaG9ZN29k9sq-IfFIhM8mYhBK0XpUQ1FUUUZWS044UTdFNk5UQlVGUjVSSVpLRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nKgMHSltbUWcePoiaG9ZN29k9sq-IfFIhM8mYhBK0XpUQ1FUUUZWS044UTdFNk5UQlVGUjVSSVpLRC4u

Frågor: Kan ställas till Ulrika Alexandersson på ulrika@central.kfum.se

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nKgMHSltbUWcePoiaG9ZN29k9sq-IfFIhM8mYhBK0XpUQ1FUUUZWS044UTdFNk5UQlVGUjVSSVpLRC4u