Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund vill verka som en motkraft till det mörka och istället flytta fokus mot de miljoner svenska hjärtan som efter dådet svetsades samman och visade att kärleken är större än hatet. Och att omtanke om varandra är den enda vägen framåt.

Idag delade stiftelsen Ebbas hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund, ett stipendium till Ebbas tränare under sista åren i Central Basket – Sebastian Steele. Sebastian får stipendiet med motiveringen:

Din ungdomliga energi smittar av sig på hela gruppen, du får med din ödmjuka och positiva attityd alla att känna sig som en i gänget.  Din pedagogiska förmåga får individen att utvecklas och människor att växa. Du lyssnar och förstår din omgivning på ett unikt sätt.

Stipendiet ”Ebbas Hjärtan” är en del av konstnären Lukas Göthmans reseprojekt The Journey som handlar om liv och existens. Lukas Göthman, vars barn var klasskamrat med Ebba, har rönt stor uppmärksamhet i Sverige sedan tidigt 2000-tal och ställer regelbundet ut i Europa. Stipendiet är formgivet av Peter Herrmann på Open Studio Stockholm och tryckt av Aare Grafisk Produktion.