Sedan träningscentret bildades för ganska precis tre år sedan så har vi sakta men säkert utökat vårt samarbete kring träning, utbildning och annat.

Nu är vi redo för nästa steg, från och med september så kommer samtliga våra spelare i juniorprogrammet få tillgång till personlig tränare en gång i månaden. Utöver det kommer samtliga spelare testas, få ett individuellt fys- och gymprogram och få fri tillgång till gymmet.

Ett team med personliga tränare från träningscentret har tillsammans med klubben och David Svantesson, träningscentrets ansvarige, tagit fram ett test som ska visa spelarnas svagheter och utvecklingspunkter. När det har genomfört så kommer tränaren tillsammans med personlige tränaren och spelaren ta fram ett program som denne ska genomföra. En gång i månaden träffas de och följer upp programmet. Projektet är ett samarbete mellan systerföreningarna Träningscentret, KFUM Gymnasterna samt Central Basket och har möjliggjorts genom finansiering från vår huvudförening KFUM Central.

”Detta är ett oerhört spännande och intressant projekt. Något helt nytt och nästa nivå för oss som klubb och i synnerhet en oerhörd möjlighet för våra spelare” säger Victor Sundquist

”Inom programmet så får spelarna hjälp av mig och mina grymma tränarkollegor. Vi brinner för att öka spelarnas prestation på plan, förebygga skador och ge spelarna kompetens och motivation till fysträningen ” Nina Nilsson, personlig tränare

Det känns spännande och förmånligt att KFUM Centrals i samarbete med Central Basket och KFUM Gymnasterna, skapat ett gemensamt utvecklingsprogram. Här har vi en fantastisk möjlighet att stötta och utveckla deltagarna utifrån deras enskilda behov och villkor över tid. Att föreningarna tränar tillsammans skapar dessutom en gemensam grund, gemenskap, motivation och förhoppningsvis massor av träningsglädje.
David Svantesson, operativ chef träningscentret

Det finns också planer som är under utveckling kring utbildning för ledare och föräldrar i fys, lärlingsprogram för de som kanske vill bli fystränare, gruppträning för ungdomslagen och mycket mer.