bifogat är schemat för jullovet.
Ni har önskat en del, det som är i grönt är bekräftat för det aktuella laget.

kommentaren i rött på de gröna tiderna är om det bara gäller enstaka datum.

De röda datumen under hallnamnet är datum då hallen är tillgängliga.

tider som ej är gröna har ordinarie lag förtur till, om jag inte hör något under helgen så är de fria att gå till de som önskar (så önska om ni vill ha ngt..).. på måndag bokar vi av de som inte tagits!

Go bananas!