Tänk dig en plats i staden där ett myller av unga människor, idrotter och kultur möts. En plats som ger fler möjlighet att hålla på med idrott och som hjälper Stockholms stad att lösa den akuta bristen på träningstider och plats för skolidrott.

Den platsen kallar vi Hagaparkshallen, och den har vi genom vår huvudförening KFUM Central erbjudit oss att bygga åt Stockholms stad. Det har vi gjort för att vi vill göra det som är viktigt för oss som ideell förening – att hjälpa Stockholms ungdomar till en meningsfull fritid. Men också för att vi kan. KFUM Central är en stabil förening med 133 år på nacken som äger fastigheter och ett hotell. Vi har därför erbjudit oss att både finansiera, bygga och sköta driften av hallen.

Man skulle kunna tro att en sådan gest skulle mottas med klang och jubel från Stockholms stad, men trots att arbetet har pågått i dryga tio år är det fortfarande inte riktigt klart om och hur projektet ska bli av. Vi vill ge Hagaparkshallen i present till Stockholms unga, men också till skol- och idrottsförvaltningen som är i skriande behov av idrottshallar för skol- och föreningsidrott.

Hagaparkshallen är egentligen flera hallar. Skoltid kan upp till sju klasser ha gympa samtidigt. På kvällar och helger kan ungdomar träna på tre planer bredvid varandra. Eller så använder man hela hallen samtidigt till en stor match med 2500 åskådare. Eller så är det en konsert. Det är också en gymnastikhall, den enda i sitt slag i innerstaden med fasta redskap och hoppgropar. Något som är så efterfrågat att den kommer att vara bokad 7 dagar i veckan från gryning till skymning. Utomhus tänker vi oss skateramper, klättervägg, utegym, fotbollsplan på taket och varför inte en löparbana?

KFUM Centrals intension är att det inte bara blir en idrottshall utan att hela tomten kan användas som en trygg mötesplats för Stockholms invånare. Stockholms stad vill egentligen bygga bostäder på halva tomten, men vi föreslår istället att man ska skapa Haga skol- och idrottspark, där det även kan få plats fler verksamheter och en för Vasastadsborna och dess stadsdelsförvaltning så efterlängtad simhall.

Vårt ideella engagemang drivs av övertygelsen vi kan göra skillnad för barn och ungdomar i Stockholms innerstad. Vi vill göra det tillsammans med Stockholms Stad och dess stadsdelsförvaltningar.

Hjälp oss att göra allt detta möjligt genom att sprida information om HAGA SKOL- OCH IDROTTSPARK till alla du känner.

#Bygghagaparkshallennu

Svante Bengtsson, ordförande KFUM Central Basket

 

BAKGRUND OCH FAKTA
KFUM Central har arbetat sedan 2005 med att realisera planerna på nya idrottshallar för föreningens verksamhet, men även för andra föreningar och skolor. År 2015 erhölls en tidig markreservation för uppförande av fullstor idrottshall vid Valhallavägen, men byggprojektet stoppades av Länsstyrelsen p.g.a. miljöskäl. Då vändes blicken mot den gamla, så kallade bensinmackstomten, väster om Wenner-Gren Center. Där planerades det för både skola och idrottshall. Arbetet intensifierades under 2016 och arbetsgruppen träffade ledande politiker och tjänstemän inom Stockholm Stad vilket resulterade i att tillsammans med tjänstemän från idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och SISAB samt arkitekter titta på innehållet för ytan. Ännu har KFUM Central inte fått något klart besked om föreningen kommer att få vara med och bygga på tomten eller ej.

 

HUR KAN EN IDEELL FÖRENING FINANSIERA, BYGGA OCH DRIFTA EN SÅDAN ANLÄGGNING?
KFUM Central äger två fastigheter i centrala Stockholm samt ett hotell med 143 rum och stor konferensavdelning. KFUM Central har genom ursprungsföreningarna ägt och förvaltat fastigheter sedan slutet av 1800-talet och har sedan dess arbetat med uppdraget; att skapa meningsfulla mötesplatser för barn och ungdomar. KFUM Central och dess bolag drivs av helt ideella styrelser och all vinst som genereras går tillbaka till barn- och ungdomsverksamheten. Genom dessa ekonomiska muskler klarar vi att bygga en sådan mötesplats och genom vår erfarenhet av förvaltning klarar föreningen dessutom att sköta driften av ovannämnda verksamhet.

 

VARFÖR INTE BOSTÄDER BREDVID HALL OCH SKOLA?
Intill idrottshall och skola planerar staden att bygga cirka 350 bostäder. I visionen för Haga Skol- och Idrottspark föreslår KFUM Central att en simhall och en mindre idrottspaviljong ersätter bostäderna. Detta ger en förlängning av nationalstadsparken in i stenstaden istället för att bygga en mur mot den. Vi vet också att det ofta innebär svåra konflikter när en bostadsrättsförening ska samsas med skola och idrott, där strålkastarljus och ljud stör för de boende. KFUM Central är väl medvetna om bristen på bostäder i Stockholm men ett bättre alternativ är att placera bostäderna på den plats som tidigare projekterades för idrottshallen, utmed Västra Valhallavägen.

PÅPEKAT BEHOV FÖR SIMHALL AV NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Platsen intill Nationalstadsparken kommer att bli viktig för Stockholms invånare och den ska göras tillgänglig för alla. Att vi föreslår en simhall är på grund av att Norrmalm saknar simhall för sina 75.000 invånare och att stadsdelsförvaltningen påpekat behovet under programsamrådet för platsen. En simhall är en anläggning för alla i staden, det är en anläggning som alltid står som ett starkt önskemål i medborgarundersökningar, det är en verksamhet som räddar liv och den främjar folkhälsan.

Mer information: www.hagaparkshallen.se