Inför säsongen 17/18 har klubben blivit utvalda till att få stöd från stiftelsen Dunross & co. Dunross & Co har valt ut Central basket bland andra basketföreningar runt om i landet.

Vår uppfattning är att Central basket är en fantastiskt välskött och välorganiserad förening med en mycket tydlig linje som ligger hand-i-handske med hur vi ser på barn- och ungdomsidrott. Vi önskar därför stötta er under 2017/2018 och 2018/2019, till att börja med. Precis som vi sagt hoppas vi dock att samarbetet varar under lång tid därefter.” säger Jan Juhlin, verksamhetschef på Dunross & co

Stiftelsen har sedan 2012 verkat i västra Sverige och mest med fotbollsföreningar, sedan 2016 har man utökat till Stockholm och från den begynnande säsongen även öppnat för bl.a basketföreningar.

Man vill stötta idella föreningar som ger unga människor en chans att hitta sin plats i samhället genom att bidra med en meningsfull fritid.

Stiftelsens bidrag ska möjliggöra för föreningarna att utbilda sin ledare och öka kompetensen i allmänhet. De utvalda föreningarna har krav på sig att leva upp till de värderingar som Dunross & co står för.

Idéen med stiftelsen är sådan att en familjs ekonomi ska inte vara avgörande för dess deltagande eller inte. Fotbollen blev en självklar start och i snabb takt lades innebandy, basket, bandy och handboll in. Ishockey däremot passade man på för att det är en alldeles för dyr sport.

Att det är enkom lagsporter är ingen slump då dessa föder ett ökat  hänsynstagande, samarbete, vilket leder till större respekt för varandra.

 

Värderingarna är grunden

Kortfattat handlar det om att visa respekt och ödmjukhet inför varandra, att se idrotten som en lek upp till viss ålder och att alla skall få vara med och bli sedda. Annorlunda uttryckt krävs det att klubbarna, för att erhålla vårt stöd, skapar ett gott minne för alla som är med, vilket i sin tur leder till en god fostran och ansvarstagande.

Vi är oerhört stolta över utnämnandet från Dunross & co. Det går att prata om värderingar och ha dem nedskrivna i något dokument, men att vi får ett sådant här utnämnande ger det en tyngd som är svårt att slå. ” säger Victor Sundquist, sportchef

”Nu gäller det att vi fortsätter jobba långsamt med blicken fäst uppåt, utan att tappa fotfästet och börja springa.” fortsätter Victor.

/MÅNS BERTILSSON