Årsdagen för attentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 närmar sig. En tung tid för anhöriga och drabbade. Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund vill verka som en motkraft till det mörka och istället flytta fokus mot de miljoner svenska hjärtan som efter dådet svetsades samman och visade att kärleken är större än hatet. Och att omtanke om varandra är den enda vägen framåt.

I samband med årsdagen av attentatet på Drottninggatan den 7 april 2017 kommer Stiftelsen Svenska Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter dela ut stipendier till barn, ungdomar, lärare och ledare på skolor och föreningar. Ett tiotal skolor och föreningar i landet kommer i samband med årsdagen lyfta fram lokala förebilder som får andra att må bättre. Ett viktigt arbete när den psykiska ohälsan i vårt samhälle växer enormt, inte minst handlar det om barn och ungdomar som behandlas illa med mobbing, både fysiskt och psykiskt.

– Jag hoppas vårt arbete ska betyda mycket för många. Jag vet hur mycket Ebba växte när hon fick ta emot ett pris på en samling i sin skola för sina goda prestationer. Både barn och vuxna växer oerhört mycket när deras goda gärningar uppmärksammas.

Stipendiet ”Ebbas Hjärtan” är en del av konstnären Lukas Göthmans reseprojekt The Journey som handlar om liv och existens. Lukas Göthman, vars barn var klasskamrat med Ebba, har rönt stor uppmärksamhet i Sverige sedan tidigt 2000-tal och ställer regelbundet ut i Europa. Stipendiet är formgivet av Peter Herrmann på Open Studio Stockholm och tryckt av Aare Grafisk Produktion.

Era gåvor till stiftelsen kommer att ha en oerhörd stor betydelse eftersom barn liksom vuxna växer oerhört mycket när deras goda gärningar uppmärksammas. Vill du stödja oss genom en gåva hittar du information på vår hemsida www.ebbasminnesfond.se.

– Vi har under de få månader som stiftelsen funnits kommit en bit på väg att bygga denna hjärtankultur. Med fortsatta gåvor från företag, organisationer och privatpersoner kommer detta bli något riktigt stort och fint i framtiden, avslutar Ebbas pappa.

De skolor och föreningar som i samband med årsdagen kommer dela ut stipendiet ”Ebbas Hjärtan” är:

  • Campus Manilla, Stockholm
  • Randiga Huset, Göteborg och Stockholm
  • Djurgårdsskolan 7-9, Kristinehamn
  • Solberga By, Järna
  • Fredrikshovs slottskola, Stockholm
  • Hammarby Bordtennis, Stockholm
  • Visättraskolan, Huddinge
  • KFUM Central Basket, Stockholm

    Stöd gärna stiftelserna som är upprättade till Ebbas minne: