Status of our gyms during schoolbreaks 2017:

– klicka på bilden för större bild –

VIKTIGT:

 • Laget har prioritet till sin ordinarie tid, men måste meddela om ni ska träna under lovet, annars ges tiden bort eller bokas av. Jullovet senast Måndag 10/12. (använd formuläret nedan)
 • Lag som vill träna extra kan be om extra tider, vi kommer försöka tillmötesgå samtliga som vill träna. Prioritet är grupper som har tider i hallar som stängs under lovet. Meddela vilka dagar och ungefärliga tider ni vill köra, Jullovet senast 10/12. (använd formuläret nedan)
 • Om ni inte har så många spelare hemma: Slå ihop grupper.. tjejer, killar, äldre, yngre.. prata ihop er med övriga coacher.

IMPORTANT:

 • Team has priority to its own ordinary practice time, but you have to let us know IF you ARE going to use it during the schoolbreaks, otherwise it will be given away or get cancelled. (If you dont want it, you dont have to do anything). Xmasbreak = 10 dec. (use the form below)
 • Teams that want extra practice times can ask for that, we will try to accomodate as many as possible. The groups who loose their regular times due to the gym being closed is a priority. if you want to practice extra, use the form below before: Xmasbreak = 10 dec. (use the form below)

Tips på vad ni borde göra:

 • Lägg upp träningarna som aktivitet i laget.se, bjud in spelarna och se hur många som är hemma.
 • Om ni är få eller bara vill få nya idéer och inslag: prata med något annat lag i klubben och samträna!
 • Och… gör det snabbt eftersom det är ganska kort deadline.
 • Förutsätt INTE att era spelare är hemma på loven..
 • Meddela era spelare att extra träningar som fys- och morgonträningar inte genomförs på lovet om inget annat sagts.

Tips from the office:

 • Add practices to laget.se and invite players to see how many that are actually at home.
 • If you arent enough players at home: talk to other teams in the club and practice together!
 • Do not just expect your players to be at home during schoolbreaks!
 • Let your players know that the will be no individual workouts, morningpractices and saturdays during schoolbreaks, unless the responsible coach says otherwise.

XMAS schoolbreak

Kryssa för de dagar som ni vill behålla era ordinarie träningar under jullovet.

Om ni vill träna ytterligare tider eller om ni blivit av med tid pga hallen är stängd, skriv önskemål om dag/ar och tid/er under lovet.