Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle är resilient (motståndskraftigt) men samtidigt förändringsbenäget och ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Denna kloka och genomtänkta formulering finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida under fliken Mötesplats Social Hållbarhet.  Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting.
KFUM Central lever och verkar mitt i denna formulering tack vare kraften i engagerat och kunnigt arbete från alla dess ideella medlemmar, gammal som ung, kvinna som man och oavsett etnisk härkomst.

Vårt erbjudande till Stockholm Stad att finansiera, uppföra och drifta en stor mötesplats för Stockholmarna intill Hagaparken i form av ett aktivitetshus med bollidrott, musik, gymnastik, studiecirklar, demokratiarbete, seniorträffar, ledarutbildning, segling och skate är vår definition av Folkhälsomyndighetens Mötesplats i praktiken.

Och det magiska är att vår organisation redan finns, arbetet med att förverkliga detta pågår. Vi väntar bara på klartecken från Stockholm Stad att få sätta igång. Vi har väntat i över tio år. Vi har träffat alla berörda borgarråd, stadsdelsnämnder och förvaltningar. Vi får stor positiv feedback men inget startbesked. Demokrati är en process som tar långt tid med många berörda och det är många som gör anspråk på den markbit där KFUM Central vill placera Hagaparkshallen. Det vet vi, och vi sitter still i båten och väntar.

Under tiden vill vi informera dig som läser vad det egentligen är Hagaparkshallen erbjuder alla Stockholmare.

  • 8 klasser i timmen kan ha skolgymnastik samtidigt 8 timmar per dag. Det blir 320 lektioner i veckan
  • Bollhallen klarar 3 träningspass i timmen 8 timmar per dag. Det blir 120 träningstimmar i veckan + matcher eller träning på tre planer under helgerna.
  • Eller matcher, konserter och andra event inför publik upp till 3000 personer.
  • Gymnastikhallen blir den enda fullutrustade hallen med fasta redskap i hela Stockholms innerstad, helt dedikerad till gymnastik 7 dagar i veckan.
  • Möteshallen är vår tredje hall, med fokus på träning utan boll som kan nyttjas 7 dagar i veckan.
  • taket erbjuder konstgräsplanen och mjukasfaltplanen träningsmöjligheter och spontanidrott 7 dagar i veckan så länge vädret tillåter.
  • I intilliggande skola erbjuder vi körsång och ensemblespel för alla åldrar, 7 dagar i veckan utanför skoltid.
  • I samma skola kan ledarutbildningar, seniorträffar, studiecirklar, internationella studier, språkundervisning mm pågå 7 dagar i veckan utanför skoltid.
  • Utanför Hagaparkshallen tillhandahåller och förvaltar vi utegym, skatepark, klättervägg, grönsaksodling, löpbana, hoppgrop, cykelcross mm 7 dagar i veckan så länge vädret tillåter.
  • Vid Brunnsviken finns möjlighet till seglarskola, bad och kanotskola sommartid samt skridskoåkning vintertid 7 dagar i veckan så länge vädret tillåter.

Allt detta kan ske vid entrén till Hagaparken, vår nationalstadspark. Det blir en plats dit barn och unga från hela stan bjuds in och känner sig naturligt välkomna. En plats för nya möten, aktiviteter eller bara ”häng”. Organiserat eller spontant. Inget liknande finns idag i vår stolta stad

Svante Bengtsson

Ordförande KFUM Central Basket